Symposium

Symposium
Symposium

BIJ BEWUST BETUWE is afgelopen vrijdag 31 maart 2017 officieel van start gegaan met een druk bezocht Symposium over biodiversiteit. Ruim 100 vertegenwoordigers van onder meer Betuwse gemeenten, het Waterschap, Regio Rivierenland, terrein beherende organisaties, natuurverenigingen en landbouworganisaties kwamen bijeen bij gastheer Waterschap Rivierenland in Tiel. Diverse sprekers lichtten de problematiek van bijen en het grote belang van biodiversiteit toe. Imkers worden al jaren geconfronteerd met forse bijensterfte. Met de wilde bijen is het eveneens slecht gesteld: meer dan 50% van alle soorten wilde bijen staan op uitsterven. Zo kunnen de bijen hun bestuivende bijdrage in de voedselketen steeds minder goed kunnen vervullen. Er werd een aantal concrete voorbeelden toegelicht om het Betuwse bijenlandschap te verbeteren. Tot slot ondertekenden twaalf partijen de intentieverklaring en werden alle aanwezigen uitgenodigd hun bijdrage aan meer biodiversiteit kenbaar te maken.

Een sfeerimpressie van het symposium kunt u bekijken met de link: Succesvolle aftrap BIJ BEWUST BETUWE Symposium.

Programma

  • Opening door Jan Klingen, dagvoorzitter en Jacqueline van Rooij, voorzitter BIJ BEWUST BETUWE.
  • Welkomstwoord door Kees Vonk, Secretaris-Directeur Waterschap Rivierenland
  • Biodiversiteit door Frank Berendse, emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie Wageningen UR. Klik voor de presentatie: Frank Berendse – Biodiversiteit op het platteland.
  • Biodiversiteit, hoe scoort Rivierenland?  door Ronald Gylstra, ecoloog Waterschap Rivierenland. Klik voor de presentatie: Ronald Gylstra – Biodiversiteit, hoe scoort WSRL?
  • Bijen op het landbouwbedrijf door Boki Luske, onderzoeker Louis Bolkinstituut. Klik voor de presentatie: Boki Luske-Bijen op het landbouwbedrijf.
  • Burgers zorgen (OOK) voor bijen door Aat Rietveld, Ambassadeur Groen/ Biodiversiteit, Nederlandse Bijenhoudersvereniging.
  • Intermezzo door Sonne Copijn, directeur Bee Foundation. Klik voor de presentatie: Sonne Copijn – Intermezzo Bee Foundation.
  • Ondertekening Intentieverklaring, begeleid door Henk Zomerdijk, vice-voorzitter Nederlandse Bijenhoudersvereniging
  • Uitvoeringsprogramma door Arjan Vriend, directeur-bestuurder Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Klik voor de presentatie: Arjan Vriend – Uitvoeringsprogramma.

Intentieverklaring

De zeven Betuwse gemeenten Lingewaal, Neerijnen, Geldermalsen, Culemborg, Buren, Tiel en Neder-Betuwe, het Waterschap Rivierenland, Regio Rivierenland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland tekenden samen met de imkerverenigingen West-Betuwe en Eck en Wiel e.o. de intentieverklaring. Het doel van de intentieverklaring is om mensen bij-bewuster te maken en het landschap bij-vriendelijker in te richten en te onderhouden. Ook werden alle deelnemers uitgedaagd om hun concrete bijdragen voor het verbeteren van de biodiversiteit op papier te zetten. Initiatiefnemer Jacqueline van Rooij: ”Met BIJ BEWUST BETUWE maken we de Betuwe een duurzame en biodiverse leefomgeving voor ons allemaal”.

Klik voor de Poster van de intentieverklaring.

Het programmaboekje bevat onder andere een korte biografie van elke spreker en de strekking van hun bijdrage aan het symposium: Programmaboekje