Initiatief

BIJ BEWUST BETUWE  is een initiatief van de Werkgroep Biodiversiteit van de Imkerverenigingen West-Betuwe en Eck & Wiel e.o.. De Werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van Imkervereniging West-Betuwe en heeft als doel “het verbeteren van de leefomgeving van bijen”.  Onder bijen verstaan we alle bestuivende insecten waaronder honing- en wilde bijen.

Dit jaar start de campagne BIJ BEWUST BETUWE  met voorlichting en acties voor gemeenten, grondeigenaren, (agrarische) bedrijven, scholen en bewoners van de Betuwe om zo samen te werken aan het vergroten van de biodiversiteit in de Betuwe.

Waarom BIJ BEWUST BETUWE?

Bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening: ze zorgen voor de bestuiving van  ruim 75% van alle groente en fruit! Zeker in de Betuwe horen bijen erbij: bloesem en bijen zorgen voor ons fruit: appeltje –bijtje! Wist je dat wilde bijen evenveel bestuiven als de honingbijen? En de kwaliteit van het fruit er beter op wordt als de bloesem door verschillende soorten bijen wordt bezocht?
Maar het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Meer dan de helft van alle bijensoorten staat op uitsterven. Het probleem voor de bijen is GEBREK AAN VOEDSEL EN ONDERDAK. Dat komt onder meer door de verstedelijking, grootschalige intensieve landbouw en versnippering van natuur. Door de grootschalige intensieve landbouw zijn de percelen veel groter geworden en daarmee zijn de kleine landschapselementen zoals houtwallen en hagen grotendeels verdwenen. De monocultuur en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor groene woestijnen voor de bijen: alleen in de periode als het gewas bloeit is er voedsel. Het landschap is strakker ingericht en de wallen, heggen en rommelhoekjes zijn grotendeels verdwenen. Het beheer van de openbare groene ruimte is steeds efficiënter geworden: het is zo netjes dat de bermen spreekwoordelijk worden gestofzuigd! Met name de wilde bijen vliegen niet zo ver en hebben behoefte aan voedsel en onderdak dichtbij elkaar. Voor honingbijen zijn de problemen van een iets andere aard: voedselgebrek, ziekten en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vormen de hoofdmoot.

Met BIJ BEWUST BETUWE stimuleren we de bestuurders, scholieren en bewoners om de leefomgeving van bijen te verbeteren. We gaan zaaien en planten, bouwen bijenhotels voor thuis, op het schoolplein, op het werk, in je eigen straat en dorp.

Zo werken we samen aan het vergroten van de biodiversiteit en aan een gezonde leefomgeving voor iedereen in de Betuwe.