Gelderse biodiversiteitsdag

Openbaar | door provincie Gelderland


Vrijdag 09 november 09:00 uur – 16:30 uur

Huis der Provincie
Markt 11, Arnhem


Informatie

In Gelderland dragen veel mensen bij aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Daar zijn we erg blij mee! Om onze waardering te laten blijken, organiseert de Provincie de jaarlijkse Gelderse biodiversiteitsdag.

De Gelderse biodiversiteitsdag is voor iedereen die zich inzet voor de Gelderse natuur. Dat kan bijvoorbeeld zijn als vrijwilliger bij een natuurorganisatie, als natuur beherende boer of landgoedeigenaar of als werknemer bij een terrein beherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging of adviesbureau.

Meer info is te vinden op https://www.gelderland.nl/gelderse-biodiversiteitsdag