Informatieavond voor meer biodiversiteit in de gemeente Neder-Betuwe

Informatieavond voor meer biodiversiteit in de gemeente Neder-Betuwe
Informatieavond voor meer biodiversiteit in de gemeente Neder-Betuwe

Helpt u mee aan meer vlinders en wilde bijen in uw omgeving?
Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van
erfeigenaren gebruiken. Hoe kunt u rekening houden met allerlei diersoorten?

Om bewoners op weg te helpen organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
in opdracht van de gemeente Neder-Betuwe een informatie- en inspiratieavond. Deze
avond maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in deze gemeente. Wees
welkom op 17 april in Dorpshuis Kesteren, Nedereindsestraat 27a, 4041 XE in
Kesteren. Wethouder Herman Gerritsen zal de avond openen. Aanmelden voor deze
avond is niet nodig, de toegang is gratis.

Het programma begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar.

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen, ook in de gemeente Neder-
Betuwe. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken
is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds
eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting.
Dat bestuivers (waaronder wilde bijen) het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is
nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk
van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect eveneens voor de dieren die daarvan weer
afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in
gevaar!

Project voor meer biodiversiteit in de gemeente Neder-Betuwe

In de gemeente Neder-Betuwe gaat een project van start waarbij grondeigenaren in het
buitengebied advies kunnen krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Een
adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Vanuit het
project is aanschaf van beplanting en zaaigoed mogelijk met aantrekkelijke korting. Zo kunt u
bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte
leefomgeving biedt.
Tijdens de informatieavond hoort u de voorwaarden om mee te kunnen doen. U kunt zich
tijdens de informatieavond meteen aanmelden.
Wilt u meedoen met dit project maar bent u niet in de gelegenheid om naar de
informatieavond te komen? Dan kunt u zich aanmelden bij Saskia Bemer,
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl.