Nationale Bijentelling, 21-22 april – bij jou in de achtertuin!

Nationale Bijentelling, 21-22 april – bij jou in de achtertuin!
Nationale Bijentelling, 21-22 april – bij jou in de achtertuin!

Bijen staan momenteel enorm in de belangstelling. Niet voor niets, want er zijn weinig diergroepen die zo sterk qua populatie achteruit zijn gegaan als de bijen. De kennis over de verspreiding van bijen is helaas beperkt. Gelukkig wordt er door waarnemers van Waarneming.nl hard gewerkt aan het uitbreiden van de kennis en neemt het aantal bijenkenners gestaag toe. Bijen zijn erg leuk maar het zijn ook ‘rotbeesten’, ze zijn lastig op naam te brengen en zelfs specialisten kunnen niet alle soorten van foto herkennen. Hulp is hard nodig. Wil je bijdragen aan de kennis over bijen en gelijk een start maken met het leren kennen van de Nederlandse soorten dan is de Nationale Bijentelling een ideaal startpunt.

De Nationale Bijentelling vindt plaats in het weekend van 21-22 april. Op deze dagen wordt door het hele land in tuinen en parken geteld. Omdat de telling vroeg in het jaar plaatsvindt is het aantal soorten wat je kan tegenkomen overzichtelijk. In totaal doen zo’n 18 soorten bijen en 3 soorten op bijen lijkende zweefvliegen met het project mee. Voor het herkennen van de bijen kun je het speciale Bijengidsje downloaden. Daarnaast kun je gebruik maken van de Android-app Herken de Bij (beeldherkenningsapp die van begin april beschikbaar is). Voor het invoeren van de gegevens is een formulier beschikbaar dat ervoor zorgt dat alles netjes in de Waarneming.nl database terechtkomt. Het gidsje en het telformulier kunnen worden gedownload via de website van Nederland Zoemt. Dit kost een klein half uur.

Deze telling gaat jaarlijks herhaald worden en zal de basis vormen van een meetnet bijen in de stad. Veel gemeentes zijn bezig met bij-vriendelijke initiatieven of staan op het punt om over te stappen op een verbeterd groenbeheer. Met de bijentelling hopen we aan die ontwikkeling bij te dragen en de bijen verder op de kaart te zetten.

De Nationale bijentelling is een initiatief van Nederland Zoemt in samenwerking met Waarneming.nl. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.