Symposium Biodiversiteit

Symposium Biodiversiteit
Symposium Biodiversiteit

Symposium BIJ BEWUST BETUWE

Hartelijk welkom bij het symposium van BIJ BEWUST BETUWE. Als werkgroep Biodiversiteit van twee imkerverenigingen in de Betuwe zijn we al jaren actief om het bij-vriendelijk handelen in de regio te stimuleren. Zeker in de Betuwe zijn bestuivers van groot belang: APPELTJE – BIJTJE! In gesprekken met gemeenten, bewoners en bedrijven ontmoeten we vaak begrip voor de noodzaak en urgentie om de biodiversiteit te vergroten. En we krijgen vragen over het wat en het hoe van bij-vriendelijk handelen in de praktijk. Vandaag is de officiële start van onze voorlichtingscampagne BIJ BEWUST BETUWE. Wij zijn bijzonder vereerd u te mogen ontvangen bij het Waterschap Rivierenland. De sprekers van dit symposium geven u inspirerende en aanstekelijke voorbeelden uit de praktijk. Een aantal partijen tekent de in dit kader opgestelde intentieverklaring. Wij nodigen u allen uit om uw betrokkenheid om te zetten in concrete daden. Voor een biodiverse, duurzame en mooie leefomgeving voor ons allemaal!

Jacqueline van Rooij, Voorzitter Imkervereniging West-Betuwe

Kijk en luister ook op http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2131271/Zonder-bijen-geen-fruit-meer-in-de-Betuwe

of lees in de Gelderlander http://www.gelderlander.nl/rivierenland/betuwe-in-actie-voor-de-bij~aa455c05/