Samenwerking met Rabobank West Betuwe geformaliseerd

Samenwerking met Rabobank West Betuwe geformaliseerd
Samenwerking met Rabobank West Betuwe geformaliseerd

Maandag 6 februari in vergaderzaal Appel op het kantoor van de Rabobank West Betuwe geurde het naar versgebakken appeltaart, hoe toepasselijk! Vanuit BIJ BEWUST BETUWE waren Piet Huitema, Maarten Grethe (de meesterbakker) en Jacqueline van Rooij aanwezig om de samenwerking met de Rabobank te formaliseren. Directie-voorzitter Hans van Zuijdam en Henk Bolt, tevens imker, waren vanuit Rabo present. Na de ondertekening vertelde Hans enthousiast over de plannen om de tuin rondom het Rabokantoor biodiverser te maken door het inzaaien van bloemenranden en het plaatsen van een bijenhotel. Mooi om te zien hoe aanstekelijk BIJ BEWUST BETUWE is!

Foto: Henk Bolt (rechtenvrij te gebruiken)
Onderschrift foto: Jacqueline van Rooij (Imkervereniging West Betuwe) en Hans van Zuijdam (Rabobank West Betuwe) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Maarten Grethe en Piet Huitema kijken belangstellend toe.

 

Volledige tekst Persbericht

Geldermalsen, 6 februari 2017

Imkervereniging West-Betuwe roept op tot BIJ BEWUST BETUWE!

Bijen zijn van groot belang voor de productie van groenten en fruit. Helaas gaat het niet goed met de wilde bijen en honingbijen. Daarom starten de imkerverenigingen West Betuwe en Eck en Wiel e.o. de campagne ‘BIJ BEWUST BETUWE’ met als doel de leefomgeving van bijen te verbeteren. Jacqueline van Rooij van Imkervereniging West Betuwe en Hans van Zuijdam namens Rabobank West Betuwe tekenden maandag 6 februari jl. een samenwerkingsovereenkomst. De imkervereniging wil gemeenten, grondeigenaren, scholen en bewoners bewust maken van deze problematiek. En laten zien wat iedereen zelf kan doen voor de bijen: zorgen voor voedsel en onderdak bijvoorbeeld door het inzaaien van bloemen en het maken van broedplaatsen. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Rabobank West Betuwe vanuit het Coöperatief Stimuleringsfonds. Ook Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Natuur en Milieu Educatie ondersteunen dit met inzet van kennis en kunde.

BIJ BEWUST BETUWE voert diverse acties. Allereerst wordt op 10 maart tijdens NLdoet een fleurig bloemenlint aangelegd in Culemborg zodat er meer voedsel voor bijen komt. Op 31 maart is voor gemeenten en grondeigenaren het symposium. Emeritus hoogleraar Frank Berendse spreekt over nut en noodzaak van biodiversiteit, waarna er diverse voorbeelden van bij-vriendelijk beheer volgen. Het belooft een interessante en inspirerende middag te worden met als feestelijke afsluiting de ondertekening van het BIJ BEWUST BETUWE convenant door alle gemeenten uit de Betuwe.

Later in het jaar volgen ook acties bij scholen, filmhuizen en zo meer. Informatie is te vinden op www.bijbewustbetuwe.nl.